Tulityölupa

  Tulitöitä tehtäessä on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeluohjeeseen ”Tulityöt”.

  Työn suorittaja:

  Yritys (urakoitsija)

  Työntekijän nimi

  Tulityön voimassaolo on tarkistettu

  Toinen työn suorittaja:

  Yritys (urakoitsija)

  Työntekijän nimi

  Tulityön voimassaolo on tarkistettu

  Työkohde:

  Asuntoyhtiö (tilaaja)

  Rakennus

  Tulityöpaikka

  Tulityölupa:

  Alkamis-pvm

  Päättymis-pvm

  Lupa voimassa päivittäin klo

  Ennen tulitöiden aloittamista tehtävät toimenpiteet ja toteuttaja:

  TilaajaUrakoitsija

  Työpaikan valmistelu ja sen ympäristön puhdistus

  Palava-aineisten rakenteiden suojaus

  Ympäristön kastelu

  Erillinen suojarakenne:

  Rakenteissa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus

  Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet

  Kaapelien suojaus

  Kipinäsuojapeitteet

  Mahdollisten kaasupitoisuuksien mittaus

  Työkohteen tuuletus

  Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä

  - vastuuhenkilö:


  Erityistoimenpiteet:

  TilaajaUrakoitsija

  Sammutuskalusto

  Jauhesammutin

  CO2 sammutin

  Sankoruisku

  Pikapaloposti

  Paineellinen paloletku

  Sammutuspeite

  Erityissammutuskalusto

  Tulitöiden vartiointi, suorittaja:

  TilaajaUrakoitsija

  Työn ja työtaukojen aikana

  Työn jälkeen tuntia (vähintään 1 tunti)

  Luvan antaja

  Päiväys

  Allekirjoitus ja nimen selvennys

  YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

  Kohteen katuosoite hätätilanteiden varalta: