Tulityölupa

  Tulitöitä tehtäessä on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeluohjeeseen ”Tulityöt”.
  Työn suorittaja:
  Yritys (urakoitsija)

  Työntekijän nimi
  Tulityön voimassaolo on tarkistettu
  Toinen työn suorittaja:
  Yritys (urakoitsija)

  Työntekijän nimi
  Tulityön voimassaolo on tarkistettu
  Työkohde:
  Asuntoyhtiö (tilaaja)
  Rakennus
  Tulityöpaikka
  Tulityölupa:
  Alkamis-pvm
  Päättymis-pvm
  Lupa voimassa päivittäin klo
  Ennen tulitöiden aloittamista tehtävät toimenpiteet ja toteuttaja:
  TilaajaUrakoitsija
  Työpaikan valmistelu ja sen ympäristön puhdistus
  Palava-aineisten rakenteiden suojaus
  Ympäristön kastelu
  Erillinen suojarakenne;
  Rakenteissa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
  Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
  Kaapelien suojaus
  Kipinäsuojapeitteet
  Mahdollisten kaasupitoisuuksien mittaus
  Työkohteen tuuletus
  Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä
  - vastuuhenkilö:

  Erityistoimenpiteet:
  TilaajaUrakoitsija
  Sammutuskalusto
  Jauhesammutin kpl
  CO2 sammutin kpl
  Sankoruisku
  Pikapaloposti
  Paineellinen paloletku
  Sammutuspeite
  Erityissammutuskalusto
  Tulitöiden vartiointi, suorittaja:
  TilaajaUrakoitsija
  Työn ja työtaukojen aikana
  Työn jälkeen tuntia (vähintään 1 tunti)
  Luvan antaja
  Päiväys
  Allekirjoitus ja nimen selvennys
  YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
  Kohteen katuosoite hätätilanteiden varalta: