Asiakastuotteet

Parempaa turvaa ryhmäratkaisuihin

Retta Vakuutuspalvelut Oy:n asiakkailla on käytetävissään lisäturvia, joilla voidaan paikata kiinteistövakuutuksessa olevia puutteita. Yksittäinen asiakas ei voisi vastaavan laadukasta tuotetta saada, mutta tuhannet asiakkaat yhtä aikaa voivat.

Retta Vakuutuspalvelut Oy:n asiakastuotteet, jotka sisältävät edullisen vakuutusturvan erilaisine lisäetuineen.

RETTA ASIAKASTURVA
RETTA ASIAKASTURVA

Retta Asiakasturva on tuote, jolla asukkaat saavat lisäturvaa tapaturman, avaimen katoamisen tai asumisen keskeytymisen varalta. Lisäksi se tarjoaa etuja kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi.

Vuosimaksu 77 euroa / yhtiö

RETTA HALLINNONTURVA
RETTA HALLINNONTURVA

Retta Hallinnonturva lisää kiinteistön hallituksen ja yhtiökokouksen puheenjohtajan turvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta.

Vuosimaksu 145 euroa / yhtiö

  • Ryhmävastuuvakuutus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille, yhtiökokouksen puheenjohtajalle sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajalle
  • Lisävakuutusmäärä 400 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutusmäärän lisäksi sekä lisävakuutusmääriä mm vahingon rajaamis- ja neuvottelukulujen ja rangaistusvaatimusten osalle.
RETTA OIKEUSTURVA
RETTA OIKEUSTURVA

Retta Oikeusturva lisää kiinteistön turvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

Vuosimaksu 155 euroa / yhtiö

Lisävakuutusmäärä 80 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärän lisäksi sekä erilaisia lisävakuutusmääriä koskien mm huoneenvuokrariitaa ja hallituksen jäseniin kohdistuviin vaatimuksia.

RETTA VAHINKOAPU
RETTA VAHINKOAPU

Retta Vahinkoavun ryhmävakuutus korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassa olevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella.

Vuosimaksu 115 euroa / yhtiö

Korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassaolevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella. Korvaukset vahingon suuruuden pohjalta 350 euroa – 12 000 euroa.

RETTA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU
RETTA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU

Retta Kiinteistötietojen tarkastuspalvelulla selvitetään isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta oikeat rakennustiedot kiinteistövakuutusta varten.

RETTA OMISTAJANTURVA
RETTA OMISTAJANTURVA

Retta Omistajanturvan vastuuvakuutus kattaa asukkaan huolimattomuudella tai varomattomuudella kiinteistölle aiheutetut vahingot, joista vahingonaiheuttaja on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa.

RETTA OMAISUUSTURVA
RETTA OMAISUUSTURVA

Retta Omaisuusturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan vakuutusturvaa vahinkotapahtuman jälkeen jälleenrakennusvaiheessa pakottavista viranomaismääräyksistä johtuvien kustannusten osalta.

Vuosimaksu 147 euroa / yhtiö

RETTA TORJUNTATURVA
RETTA TORJUNTATURVA

Retta Torjuntaturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan riskienhallintaa kattamalla tuholaistorjunnasta aiheutuvia kuluja. Yhtiökohtainen vuosimaksu riippuu taloyhtiön kokonaistilavuudesta.

Esimerkki vuosimaksusta. Jos tilavuus on 2800 m3, vuosimaksu on 208 euroa.
Palvelu on veroton, AVL 44 §.