Vakuutusmeklari Retta Vakuutuspalvelut hoitaa kiinteistöjen vakuutukset ja vahinkoasiat nopeasti ja ammattimaisesti

Henkilöstömme asiantuntemus ja kokemus isännöitsijöiden ja hallitusten käytössä

Retta konserni on Pohjoismaiden johtava asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni.

Retta Vakuutuspalvelut Oy on vuonna 2020 perustettu Retta konserniin kuuluva vakuutusmeklariyhtiö. Tarjoamme vakuutusmeklaripalveluita Retta Isännöinnille ja sen asiakasyhtiöille.

Palvelumme helpottaa merkittävästi isännöitsijöiden ja kiinteistömanagereiden arkea liittyen vakuutusturvaan ja vahinkotilanteisiin.

Uskomme, että monimutkaisissa vakuutusasioissa kokemuksella on suuri merkitys. On pitänyt kokea, että ymmärtää. Ja voi siten olla parhaiten avuksi. 10 hengen henkilöstömme kokemus vakuutusalalta on yhteensä yli 100 vuotta.

Tehtävämme on katsoa, että kiinteistöt ovat oikein vakuutettuja ja että niillä on asiakkaalle sopivin vakuutusturva. Siten voimme vahinkoasiantuntijoidemme avulla varmistaa ehtojen mukaiset korvaukset vahinkotapauksissa.

Toimimme aina asiakkaamme apuna, edustajana ja edunvalvojana vakuutusasioissa. Kehitämme palveluamme ja tuotteitamme jatkuvasti vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Olemme yhteyshenkilö asiakkaan ja vakuutusyhtiöiden välillä ja toimimme hyvässä yhteistyössä vakuutusyhtiöiden vakuutus- ja vahinkotoimintojen kanssa asiakkaamme eduksi.

Retta Vakuutuspalvelut---isännöitsijän-hallitus---vakuutus

REKINET

Sähköinen palvelu Retta Vakuutuspalvelut Oy:n asiakkaille

Kirjaudu 

Lomakkeet ja tiedotteet

Sähköiset ja tulostettavat lomakkeet Retta Vakuutuspalvelut Oy:n asiakkaille

Ota yhteyttä

Kiinteistövakuutukset 09-42701370

Vahinkoasiat 09-42701350

  Vahinkoasiat: vahingot@rettavakuutuspalvelut.fi

  Laskutus: laskutus@rettavakuutuspalvelut.fi

  Muut asiat: info@rettavakuutuspalvelut.fi

RETTA ASIAKASTURVA

Poistaa taloyhtiöltä erillisen talkoovakuuttamisen tarpeen kustannuksia lisäämättä.

RETTA VASTUUTURVA

Parantaa asunto-osakeyhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen puheenjohtajan turvaa korvausvaatimusten varalta.

RETTA OIKEUSTURVA

Parantaa asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan turvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

RETTA OMISTAJANTURVA

Kattaa asukkaan huolimattomuudella tai varomattomuudella toiselle aiheutetut henkilö- tai esinevahingot.

RETTA VAHINKOAPU

Retta Vakuutuspalvelut Oy Vahinkoavun ryhmävakuutus korvaa suurvahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja.

RETTA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU

Retta Kiinteistötietojen tarkastuspalvelulla selvitetään isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta oikeat rakennustiedot kiinteistövakuutusta varten.

RETTA OMAISUUSTURVA

Retta Omaisuusturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan vakuutusturvaa vahinkotapahtuman jälkeen jälleenrakennusvaiheessa pakottavista viranomaismääräyksistä johtuvien kustannusten osalta.

RETTA TORJUNTATURVA

Retta Torjuntaturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan riskienhallintaa kattamalla tuholaistorjunnasta aiheutuvia kuluja. Yhtiökohtainen vuosimaksu riippuu taloyhtiön kokonaistilavuudesta.